Photo by You X Ventures on Unsplash

Du skyndar dig till ett möte. Kanske har du missat lunch. Hoppas att det ska serveras kaffe med något till. I bästa fall mackor, men förmodligen någon kaka. På mötet är det folk du känner. Några som blir mer lyssnade på, andra som ingen riktigt lyssnar på och några andra som alltid sitter tysta eller aldrig kommer till tals. 

Meningen med mötet är att ni ska hitta på något nytt, utveckla ett projekt. Det här är andra mötet. Första mötet kom ni på en del grejer som ni skulle kolla upp till det här mötet. Problemet är att ingen har lyckats lösa de uppgifter som de tagit på sig. Personer som behövts ta kontakt med har inte funnits tillgängliga eller varit ointresserade. För att lyckas så tvingas ni förr eller senare använda er av ett beprövat koncept.

Du går hemåt med en lätt huvudvärk. Kanske ska du hämta på förskolan, bli en del av en hungrig och trött familj som ska ta sig igenom mataffären utan att någon av er börjar gråta efter sånt som enligt alla rediga bara ska äta på lördagar

Nästa morgon är det personalmöte. Ni ska sitta i smågrupper och göra en SWOT-analys. Dvs komma fram till styrkor, svagheter, möjligheter och hot mot er verksamhet.

   ”Jaha”, tänker du. ”När ska vi någonsin använda de här SWOT- analysen till något verkligt.”

Känner du igen dig? I många organisationer finns fina tankar om hur vi ska arbeta framåt. Men vardagsarbetet är ofta så pressat att det i själva verket känns det som ni arbetar bakåt, förutom i de här dokumenten.

Om vi verkligen ska arbeta progressivt, på att riktigt uppfylla vår verksamhets mål, måste det ges tid för återhämtning. Under vår återhämtning kan vi lämna vardagstankarna och ge plats för fantasin.

Att de bästa idéerna ofta kommer under kafferasten beror förstås på att det är ett sätt att tillfälligt lämna formella ordningen för att hitta en nytt tillvägagångssätt. Det är prestationslöst.

Photo by Trevor Cole on Unsplash

Ett bra sätt att få fantasi och återhämtning är också att läsa. När du läser förflyttar du dig till andra platser och andra människors utgångspunkter. En verklighetsflykt. Det är avstressande. Samtidigt tränar du dig också i att förstå andra människor. Du tränar din inbillningskraft. När du läser vässar du också din analytiska förmåga. Fantasi och analys är nycklar till så gott som varje framsteg. När du pratar om böcker med dina kollegor så är det också ett sätt att bryta den formella ordningen och lära känna varandra på ett nytt sätt.

Vill du veta mer? Mejla info@kraftkulturproduktion.se