Photo by Richard Lee on Unsplash

När ett perspektiv dominerar på bekostnad av ett annat finns det alltid en underliggande konflikt, som när som helst kan flamma upp till en öppen konflikt. Det var som hände 2018 när Me too fick genomslag, tolv år efter att den amerikanska kvinnorättsaktivisten Tartana Burke startat rörelsen. 

Jag tänker på det när jag läser Det kommer aldrig vara över för mig av Mhairi McFarlane. Det är en rolig och romantisk chic lit med ett Me too-tema. Jag tror inte jag överdriver när jag påstår att ett sådant tema vore omöjligt i en chick lit roman innan hösten 2018. Även om Me too fortfarande har sina belackare, sina bekymmer, så har det blivit färre som avfärdar det som tokfeminism. Idag undras det väl mest om hur det här kunde pågå så länge. 

”Att ifrågasätta maktperspektiv innebär alltid någon form av fara”. 

Svaret på den frågan måste vara att innan Me toos genomslag var det inte tillräckligt många som tyckte att de utnyttjade kvinnornas perspektiv var intressant, eftersom det stred emot mot den dominerande berättelsen om framgångsrika män. Att ifrågasätta maktperspektiv innebär alltid någon form av fara. 

Ett annat tydligt exempel på perspektivskifte är miljörörelsen, som idag som så gott som hela den etablerade makten påstår sig stödja. För inte så länge sedan förlöjligades de ofta som miljömuppar. 

Även om vi inte alla är ämnade för att gå i framkant för att förändra synen på världen kan vi träna oss i att se tillvaron från olika perspektiv, eftersom det förbättrar våra möjligheter att förstå”.

Även om vi inte alla är ämnade för att gå i framkant för att förändra synen på världen kan vi träna oss i att se tillvaron från olika perspektiv, eftersom det förbättrar våra möjligheter att förstå. Det är en förmåga vi behöver när vi ska lösa problem eller förstå andra människor. Så fort ett perspektiv dominerar på bekostnad av några andras så finns det en konflikt, öppen eller dold.

När vi läser stärker vi vår förmåga att se saker från olika håll. Vi lämnar vår egen verklighet för en stund för att kliva in i andras tankevärldar. Som Peter Høeg sa på Babel; hans vän hade berättat att hon gillade romaner för att en kunde flytta in i dem under en vecka.