Vill du läsa men har svårt att få till vanan? 2020 lanserar Kraft Kulturproduktion en ny tjänst; läscoaching. På samma sätt som du kan boka en personlig tränare på ett gym kan du boka en läs-coach, som hjälper dig att träna upp dina läsmuskler. Under hösten har programmets prövats fram av ett antal personer. En av dem är Lina Bodestad, som driver Normpsykologen. —”Det som varit allra mest värdefullt har dels varit att få skräddarsydda boktips och dels att få reflektera över sig själv som läsare och vad jag uppskattar (eller inte) hos den litteratur jag tar mig an. Att diskutera kring böcker vi båda hade läst var också väldigt givande, som en mini-bokcirkel. Det är roligt att diskutera litteratur med någon som kan gå på djupet så som Karin kan, där det blir mer intellektuellt stimulerande samtal och inte bara ”den boken var jättebra”, säger Lina.

Vem är du?

Jag är först och främst en otroligt nyfiken person, som kan intressera mig för i princip vilket ämne eller vilken berättelse som helst. Har generellt alltid läst mer facklitteratur än skönlitterärt, för att lära mig nya saker. Men har på senare år, mycket tack vare Karin, återupptäckt den skönlitterära läsningen.

Jag är, liksom säkert många andra, expert på att köpa hem böcker, men inte alltid på att ta mig tiden att läsa dem i samma takt. Här har Karins coachning varit jättevärdefull för mig, både att få reflektera över mitt läsande och hitta strategier, men också få rådgivning utifrån min ganska speciella smak vad gäller skönlitteratur.

Vad är skälet till att du valde att bli testperson för läs-coachning?

Jag kom i kontakt med Karin förra året och blev intresserad på hennes arbete med läsning som en rent hälsofrämjande aktivitet. Och, som sagt, eftersom jag är väldigt nyfiken av mig var det inte svårt att tacka ja när hon sökte testpersoner till detta. Jag kände också att jag saknade vägledning för att hitta ”min stil” inom skönlitterära böcker.

Vad har du gillat bäst med coachingen?

Det som varit allra mest värdefullt har dels varit att få skräddarsydda boktips och dels att få reflektera över sig själv som läsare och vad jag uppskattar (eller inte) hos den litteratur jag tar mig an. Att diskutera kring böcker vi båda hade läst var också väldigt givande, som en mini-bokcirkel. Det är roligt att diskutera litteratur med någon som kan gå på djupet så som Karin kan, där det blir mer intellektuellt stimulerande samtal och inte bara ”den boken var jättebra”.

Någon helt oväntad vinst? 

Det var oväntat givande att få reflektera mer detaljerat över vilken typ av skönlitteratur jag gillar och inte, exempelvis hur viktigt själva språket är, om slutet spelar någon roll, vilka teman som intresserar mig mer eller mindre, vilka typer av huvudpersoner jag föredrar, med mera. Mycket av det hade jag aldrig reflekterat över tidigare.

Hur har läsningen påverkat dig? 

Jag började på egen hand att återuppta min skönlitterära läsning för ungefär ett år sedan, mycket tack vare att jag träffat Karin, men läscoachningen gav mig ännu bättre strategier och råd för att komma lägre i min läsning. Jag märker tydligt att skönlitterär läsning är mycket positivt för min mentala hälsa, att jag stressar ner och får ”försvinna in” i en annan värld på ett sätt som ger en välbehövlig paus. Jag blir utmanad och får både tänka och känna när jag läser. Det är verkligen en hälsofrämjande aktivitet för mig och jag känner stor skillnad om jag sitter en stund i soffan med en fysisk bok, jämfört med om jag scrollar på mobilen.

Skulle du kunna tänka dig att betala för tjänsten?

Jag skulle verkligen kunna tänka mig att betala för tjänsten, framför allt nu i efterhand när jag har en tydligare bild av vad den innehöll och vad den gav mig. Vi träffades tre gånger ungefär en timme per gång. Jag hade gärna betalat minst 1200 SEK per timme för en sådan tjänst.