Photo by Olga Kononenko on Unsplash

Sick lit är en subgenre där någon oftast tragiskt dör på slutet, kanske i cancer eller självmord. Ungdomsböcker med sick lit tema är populära. Begreppet används främst i de anglosaxiska länderna. Där uppstår då och då debatter om den här typen av litteraturen är skadlig för för ungdomar.

Jag vurmar för ungdom sick lit i första hand för att är berättelser som tar unga människors känslor på allvar. Berättelser som ger ett utrymme att bearbeta de allra värsta känslorna, kanske inte för att bli den allra lyckligaste av människor men för att känna sig som en hel människa. 2015 skrev jag en texten ”Cancer som berättargrepp” i det första numret av barn- och ungdomstidskriften Bazar Masarin.

2013 skrev Daily Mail en fördömande artikel om ungdoms-sick lit, där de bland annat hänvisade till en barnpsykolog som rådde föräldrar att hålla ett öga på sina barn om de läste den här typen av böcker. Författaren John Green som skrivit Fault in Our Stars (Svensk titel; Förr eller senare exploderar jag) om två förälskade ungdomar som är dödssjuka i cancer, svarade på artikeln med ett ganska roligt och uppmärksammat tweet: