februari 9, 2018

Vad är Kraft Kulturproduktion?

Forskning visar att läsning är avstressande, höjer din empatiska förmåga, stimulerar fantasin och vässar din empatiska förmåga. Karin Eggert startade Kraft Kulturproduktion för att lyfta läsningen som metod för ett hållbart liv.
Karin Eggert Kraft, foto : Sara Larsson

Vad är din drivkraft?

– Jag tycker det är så roligt att läsa! Dessutom är läsning en metod som kan hjälpa en att komma till rätta med saker i livet. Det är en enkel och lättillgänglig metod. Läsa kan vem som helst göra. Jag vill lyfta läsningen som en livsstilsfaktor.

Idag upplever många människor en ohälsosam stress. Att få ner antalet som är sjukskrivna för utmattningssyndrom är ett av samhällets största utmaningar. Läsning hjälper inte en människa som redan är sjuk, men det kan hjälpa de som vill skapa en hållbar livsstil. Vi vet vi att läsning fungerar avstressande. Efter bara 6 minuters läsning går stressnivåerna i kroppen ner med upp till 68 %.

Förutom att läsning är en avkopplande verklighetsflykt så stimulerar den tänkandet och kreativiteten. Du tillägnar dig språk på ett sätt som gör att du får lättare att uttrycka dig. Vi behöver människor som kan och vågar uttrycka sig, det är till gagn för den enskilde såväl som för samhället.

Genom att läsa kan man också placera sig själv i ett sammanhang. På så sätt skapas en större förståelse för för vem en är och vad en formats av.

Eftersom jag arbetat som barnbibliotekarie i många år så vet jag att läsande vuxna förebilder är viktigt för att få läsande barn. Om barn blir läsare så förbättrar det deras möjligheter att göra medvetna val.

– Vilka är dina tjänster?

I höst skall jag arbeta i en bokcirkel med nyanlända vuxna och småbarn. Vi skall läsa enklare barnböcker tillsammans. Tanken är att de som är med i cirkeln skall lära sig svenska med hjälp av barnböcker, få barnen intresserade av böcker och ge föräldrarna inspiration och stöd för att läsa med sina barn.

Jag skall också hålla föredrag som heter ”läsning för ett skönare liv” där jag pratar om läsningens hälsoeffekter, ger tips om hur man kan få till en bra läsrutin och ge några boktips. Det föredraget kommer jag bland annat hålla för KUR (kulturunderstödd rehabilitering) hos  Samordningsförbundet Älv- och kust.

Till företag erbjuder jag också föredrag om läsning för ett hållbart arbetsliv. Jag erbjuder mig också att hålla i bokcirklar på arbetsplatser. Att prata om böcker tillsammans är en bra metod för att skapa gemenskap

Ett mål jag har är att erbjuda läsretreat på folkhögskolor, spa eller kursgårdar. Där får deltagarna tid till egen läsning på plats. För att stärka deltagarnas läsaridentitet har vi gemensamma boksamtal. Genom att prata om böcker kan man känna varandra utan att för den sakens skull behöva lämna ut hela sitt liv. Det är magiskt.