Kraft Kulturproduktion vill vara stöd och inspiration för människor som vill läsa för att få ett skönare liv.